Πληροφορίες για την Εταιρεία
Προφίλ Εταιρείας
Η MHXANOTEXNIKA ΑΒΕΤΕ ιδρύθηκε το 1977, με αντικείμενο την υλοποίηση εξειδικευμένων μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων, μέσης και μεγάλης κλίμακας.

Σήμερα, η Εταιρεία είναι από τις γνωστότερες και πιό πετυχημένες Ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο της. Το μόνιμο προσωπικό απότελείται από περίπου 50 στελέχη (45 Μηχανικοί και εξειδικευμένοι Τεχνικοί, 5 στελέχη Διοίκησης), ενώ επίσης χρησιμοποιούνται, σε μόνιμη βάση, εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία (υπεργολάβοι) ανεγέρσεων, με περισσότερα από 35 στελέχη. Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι ο κ. Ι.Πετράκης.

Η Έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Σχηματάρι –Θέση Κόντιτα, ενώ οι εγκαταστάσεις παραγωγής – κατασκευών και αποθήκευσης (3500 μ2 στεγασμένοι χώροι, 17000 μ2 συνολικοί χώροι) βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων.

Στην μέχρι τώρα δραστηριοποίησή της, η Εταιρεία έχει φέρει σε πέρας, με ιδιαίτερη επιτυχία, μεγάλο αριθμό σημαντικών τεχνικών έργων – κατασκευών, όπως:
Παράλληλα, έχει εγκατασταθεί ένα Πελατοκεντρικό και καλά σχεδιασμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), συμβατό με το Διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Στο ΣΔΠ συμπεριλαμβάνονται αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι, σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας – κατασκευών έργων, με σκοπό την διασφάλιση των απαραίτητων προιοντικών προδιαγραφών και την πλήρη ικανοποίηση των Πελατών της Εταιρείας.
Εταιρικό Προφίλ Mecanotehnica
Προβολή