Πολιτική Ποιότητας της ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΒΕΤΕ
Οικονομικά στοιχεία
Βασική πολιτική και σκοπός της MECANOTEHNICA ΑΒΕΤΕ είναι η πλήρης και από κάθε άποψη ικανοποίηση των Πελατών της.

Βασικούς στόχους αποτελούν:
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση της MHXANOTEXNIKA A.B.E.T.E.: Πιστοποίηση TUV ΝoRD cERT
Πιστοποίηση EN lso 3834-2
Ισολογισμός 2012
Προβολή
Σημειώσεις 2013
Προβολή
Ισολογισμός 2013
Προβολή
Σημειώσεις 2014
Προβολή
Ισολογισμός 2014
Προβολή
Σημειώσεις 2015
Προβολή
Ισολογισμός 2015
Προβολή